کمتر از بیست و چهار ساعت پس از مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنویس قطعنامه پیشنهای ایالات متحده امریکا مبنی بر تمدید تحریم های تسلیحاتی رژیم تهران  و انفعال و بی عملی حیرت آور کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، متاسفانه بار دیگر مقامات حکومت خودکامه  ایران ، سیاست مماشات و بیطرفی  دولتهای منادی حقوق بشر  را بعنوان چراغ سبزی برای جنایات بیشتر تلقی کرده و با تایید حکم اعدام یک شهروند ایرانی دیگر ،  نشان دادند که در وهلۀ نخست ، این مردم ایران هستند که باید بهای سیاست مماشات و مدارای جهانی با نظام ضد بشری حاکم بر ایران  را بپردازند. یاد آور می شود رژیم حاکم بر ایران بیش از چهل سال است که رکورد بیشترین اعدام در سراسر جهان به نسبت جمعیت را به خود اختصاص داده است.

شهروند ایرانی ، خانم زهراء اسماعیلی به اتهام  جرمی که هرگز مرتکب نشده است طی یک روند غیر شفاف و بدون داشتن حق دسترسی به وکیل انتخابی به اعدام محکوم شده است. تایید حکم اعدام این شهرند بیگناه ایرانی تنها یک روز پس از عدم تصویب تمدید تحریمهای تسلیحاتی رژیم ایران ، آشکارا  نشانه ای  از چنگ و دندان نشان دادن های رژیم خوکامه ایران به جامعه بین المللی می باشد .

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر بارها  خاطرنشان کرده است که مماشات جامعۀ جهانی با رژیم حاکم بر ایران و بویژه  چشم پوشی دولتهای عضو اتحادیه اروپا از موارد متعدد و غیر قابل اغماض نقض حقوق بشر توسط مقامات رژیم ایران  و بی اعتنایی آشکار  آنها به تعهدات بین المللی این رژیم ، نه تنها هیچ کمکی به حفظ صلح و امنیت  بین المللی نکرده است بلکه به افزایش بی ثباتی در جهان و بویژه منطقه خاورمیانه و نیز  درد و رنج بیشتر برای مردم انجامیده است.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر یادآور می شود سیاست فعلی مماشات و انفعال دولتهای اروپایی در برابر آتش افروزی ها و زیاده خواهی ها ی رژیم حاکم برایران یاد آور سیاست «تسلیم و مسالمت جوییی» می باشد که کشورهای بریتانیا و فرانسه در برابر زیاده خواهی آلمان نازی در کنفرانس مونیخ در سال 1938 در پیش گرفتند که نهایتاً نتیجه ای جز برافروخته شدن سریعتر آتش جنگ جهانی دوم در بر نداشت.

براین اساس انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از تمامی دولتهای دمکرات و آزادیخواه جهان  بویژه دولتهای عضو اتحادیه اروپا و نیز همه سازمانها و نهادهای بین المللی و همه  فعالان حقوق بشر و وجدانهای بیدار و آگاه و افکار عمومی جهان  مصرانه در خواست می کند تا با اعمال فشار حداکثری بر رژیم حاکم ایران برای متوقف کردن روند لجام گسیخته اعدام انسانها  در ایران ، همچنین جان شهروند بیگناه ایرانی ، خانم اسماعیلی را از مرگ حتمی نجات دهند.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

Share This