بدینوسیله انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر توجه همه جهانیان را به وضعیت بسیار وخیم زنان در ایران جلب می نماید.

متاسفانه زنان و دختران ایرانی بزرگترین قربانی سیاستهاو قوانین ضد بشری ، عقب افتاده و جنسیت زدۀ  رژیم حاکم بر ایران هستند که به دروغ  با نام مذهب به جامعه ایران تحمیل گشته و درنتیجه  ، با اجراء این سیاستها ، نظام جمهوری اسلامی ، ایران  را به بزرگترین زندان زنان درجهان تبدیل کرده است.

در این رابطه ، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر خاطرنشان می سازد در حالی که بسیاری از کشورهای خاورمیانه در روند توسعه اجتماعی خود در حال دست یافتن به وضعیتی هستند  که زنان ایرانی در قرن گذشته از آن بهرمند بودند ، تحمیل قوانین هزارسال پیش ضدبشری به شهروندان ایرانی را به چیزی به جز  ارتجاع نمی توان تعبیر کرد

متاسفانه برخورد نظام جمهوری اسلامی با زنانی که به مقابله عادلانه با این قوانین زن ستیز برخاسته ند بسیار خشن و غیر انسانی بوده است

سرکار خانمها سهیلا حجاب ، عسل محمدی ، نوشین جعفری ، مرضیه احمدی ، فرنگیس مظلوم ، ساناز اللهیاری ، سپیده مرادی، هنگامه شهیدی تنها بدلیل اعتراض مسالمت آمیز به تبعیض جنسیتی  بیش از صد سال زندان و میلیاردها تومان جریمه نقدی محکوم شده اند

سرکار خانمها آویشا جلال الدین ، سپیدۀ مردای و شیما انتصاری روزنامه نگارانی  هستند که بخاطر درویشی بودن متحمل مجازاتی مضاعف نیز شده و هم اکنون در زندان قرچک ورامین نگهداری می شوند  

سرکار خانمها یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز،‌ سه فعال مدنی ، تنها به دلیل اعتراض  به قانون ضد بشری حجاب اجباری،  مجموعا به تحمل بیش از  ۵۵ سال حبس محکوم شده اند

سرکار خانم نرگس محمدی روزنامه نگار شجاع تنها به دلیل تشکیل یک کمپین بشر دوستانه به منظور مهار اعدام های لجام گسیخته در ایران  به بیش از بیست سال زندان محکوم شده است .

همچنین وکیل حقوق بشر  و مجاهد نستوه  سرکار خانم نسرین ستوده به دلیل انجام وضایف شغلی و دفاع قانونی از موکل خود خانم شاپرک شجری زاده که او نیز به دلیل اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده بود ، به بیش از ۳۸ سال زندان محکوم شده و هم اکنون در زندان بسر می برد .

این تنها مواردی معدوداز ظلم و ستم بی پایان و غیر قابل قبولی است که  نظام جمهوری اسلامی به زنان و دختران ایرانی روا می دارد.

با توجه به موارد فوق انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر خواهان حقوق برابر برای زنان ایرانی ، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و الغای تمامی قوانین زن ستیز در ایران بوده و در این رابطه  توجه  سازنده و موثر تمامی سازمانها و مجامع حقوق بشری بویژه سازمانهای فعال احقاق حقوق زنان را به این امر جلب می نماید .

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر همچنین خواهان آزادی فوری همه زنان  دربند ایرانی  بویژه سرکار خانم نسرین ستوده می باشد که در پی اعتصاب غذای طولانی از نظر سلامتی در وضعیت خطرناکی بسر می برد.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر بار دیگر از همه کشورهای دمکرات بویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست می کند تا زمان لغو قوانین زن ستیز  در ایران روابط تجاری و دیپلماتیک خود با رژیم حاکم بر ایران محدود نماید

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر همچین خواستار تمدید و تشدید تحریمهای جهانی حقوق بشری بر علیه مقامات و کارگزاران نظام حاکم بر ایران با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران می باشد.


انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

لندن- بروکسل – برلین – تورنتو- واشنگتن

۶مهرماه ۱۳۹۹

Share This