ریاست محترم اتحادیه جهانی کشتی

به آګاهی می رساند آقای  “نوید افکاری” قهرمان کشتی ایران، مانند بیشتر قهرمانان ورزش ایران از طبقات محروم و فرودست  جامعه برخاست و با تلاش و پشتکار شبانه روزی توانست مدارج ترقی را در نوجونی و جوانی طی کرده و به عناوین قهرمانی کشوری در ورزش کشتی ایران دست یابد.

وی دو سال پیش به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی مردادماه سال ۱۳۹۷ همراه با بقیه اقشار جامعه توسط نیروی های امنیتی  بازداشت و تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روانی  قرار گرفت.

رژیم جمهوری اسلامی برای  شکستن مقاومت این قهرمان کشتی ایران دو برادر دیگر وی وحید و حبیب افکاری را نیز دستگیر و آنها را نیز تحت شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی برای اخذ اعتراف برعلیه برادر ورزشکارشان قرار داد.

مقاومت این سه برادر موجب شد تا ماموران امنیتی با سرهم کردن یک سناریوی نخ نما آنها را به قتل یک بسیجی متهم نمایند، اما هرگز  نتوانستند هیچگونه مدرک، شاهد، قرینه و یا دلیلی برای اتهام انتسابی ارائه نمایند.

نهایتاً  ماموران امنیتی اقدام به دستگیری پدر و سایر اعضای خانواده افکاری ها می نمایند که در نتیجه این فشارها و پس از تهدید ماموران به اینکه مادر و خواهر آنها را نیز بازداشت خواهند کرد آقای  وحید افکاری  یکی از این سه برادر بازداشت شده  برای رهایی از  الزام به اعتراف بر علیه برادر کوچکتر دو بار در زندان اقدام به خود کشی می نماید.

بااینحال مقامات طی یک دادگاه نمایشی بدون حضور وکیل و بدون ارائۀ هیچگونه شواهد و مستنداتی، آقای نوید افکاری را به اتهام واهی “محاربه “و همچنین قتل یک مامور امنیتی که هیچگاه اثبات نشد بدون ارائه هیچ ادلۀ محکمه پسند دیگری صرفا به استناد “اقرار صریح متهم” که به گفته خودش تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی اخذ شده است به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند. برادر دیگر یعنی، وحید افکاری ۳۵ ساله به  ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و سرانجام برادر سوم  حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» یاد آور می شود که برابر  ماده ۱۶۸ «قانون مجازات اسلامی ایران»  مصوب سال ۱۳۹۲ “اقرار صریح متهم” در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین براساس ماده ۱۶۹همان قانون اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

بر این اساس و با توجه به فایل های متعدد صوتی منتشر شده توسط این سه برادر، روشن است که “اقرار”  آنها به اکراه و اجبار و بر اساس شکنجه بوده و فاقد اعتبار حقوقی است. لذا حکم صادره در مورد آنها با عنایت به مفاد مادۀ ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی در ایران ُ بلااثر بوده  و باید اعاده دادرسی صورت پذیرد. همچنین قاضی مربوطه نیز به دلیل عدم توجه به مفاد فوق الذکر مبنی بر الزام به صدور دستور تحقیق مجدد از متهمان تحت شکنجه، مرتکب تخلف انتظامی شده که قابل پیگیری در دادگاه انتظامی قضات می باشد.

همچنین براساس ماده ۲۱۸در جرائم تعزیری همان قانون اگر متهم ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بيّنه و سوگند پذيرفته مي‌شود.

لذا با  توجه به موارد  قانونی فوق الذکر ، «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از شما درخواست می کند تا زمان توقف کامل حکم اعدام آقای «نوید افکاری» و آغاز دادرسی مجدد و نیز بررسی شکنجه های انجام شده بر روی ایشان، عضویت فدارسیون کشتی جمهوری اسلامی در آن اتحادیه بحالت تعلیق درآورید.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین فرصت را غنیمت شمرده و از همه حقوقدانان دعوت می کند تا با انجام بررسی ها فنی و تعیین موارد نقص و نقض فاحش «اصول داردسی» در حکم صادره از سوی  قاضی و ارسال آن به دفتر ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران موجبات نقض هرچه سریعتر این حکم غیر عادلانه را فراهم آورند.

Share This