«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» روز گذشته در روز جهانی «نه به اعدام» مطلبی را تحت عنوان «سابقه نگران کننده رژیم ایران در اعدام نوجوانان در ۴۰ سال گذشته» منتشر کرد.

متن کامل گزارش کوتاه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به شرح زیر است:

ایران اگرچه پس از چین دارای رتبه دوم بیشترین تعداد اعدام در جهان است ولی رژیم جمهوری اسلامی ایران ییش از چهار دهه است که رکورد دار بیشترین تعداد اعدام در جهان به نسبت جمعیتش می باشد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران نه تنها رکورد دار بیشترین تعداد اعدام در جهان به نسبت جمعیتش می باشد بلکه بنا بر برخی گزارشها، این رژیم همچنین مسئول اعدام بیش از هفتاد و پنج در صد از کل کودکان نوجوانان اعدام شده در طول چهل سال گذشته در سراسر جهان می باشد.

اعدام کودکان و نوجوانان در ایران بشدت رواج داشته و به امری عادی و پذیرفته تبدیل شده است.

تاکنون صدها مورد حکم اعدام و کودکان در ایران صادر شده است که به جز دو مورد همگی آنها در دیوان عالی کشور تایید شده و بسیاری از آنها نیز به اجراء در آمده اند. بنابر برخی از گزارشها در حال حاضر بیش از یکصد کودک و نوجوان در زندانهای ایران در نوبت انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.

به عقیده کارشناسان قوانین ضدبشری یکی از جمله دلائلی است که به صدور حکم اعدام برای کودکان و نوجوانان منجر می شود که از مهمترین آنها می توان به پائین بودن سن بلوغ در قوانین ایران به نسبت سایر کشورهای جهان اشاره کرد. سن قانونی اعدام در ایران برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال می باشد.

البته بسیاری از نوجوانان در ایران تنها بخاطر اعتقادات خانوادگی اعدام شده اند. یکی از معروفترین این موارد اعدام «مونا محمود نژاد» شهروند بهایی است که بهنگام اعدام هفده ساله بود.

بسیاری از کودکان پس از دستگیری بدون وکیل بازجویی می شوند و تقریباْ همگی آنها هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. تمامی احکام اعدام صادره بر اساس اقرار کودکان و نوجوانانی بوده است که به اقتضاء سن یا مرعوب شده و یا طاقت تحمل شکنجه را نداشته و به ناچار به خواست بازجویان تن داده و برگه اعترافنامه دروغین را امضاء کرده اند. همانگونه که اشاره شد سن بلوغ در ایران برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال می باشد.

:

Share This