«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در نامه ای سرگشاده به جوزف بورل، «کمیسر امنیت و نیز سیاست خارجی اتحادیه اروپا» پیرامون خبر انتقال احمد رضا جلالی به انفرادی برای اعدام نوشت؛ درد و رنجی که امروز دکتر جلالی متحمل می شود بخاطر تعهدی است که او نسبت به امنیت اروپا و شهروندان اروپایی داشته تا حدی که حاضر شده است حتی جان خود را نیز در این راه قربانی کند.

متن کامل نامه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به جوزف بورل به شرح زیر است:

آقای جوزف بورل
کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی

برابر گزارشهای دریافتی ، دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران که طی یک دادرسی با فرآیندی بسیار ناشفاف و شک برانگیز توسط دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده، به تازگی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل گردیده است.

دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهش‌گر ایرانی- سوئدی و متخصص در مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه در دانشگاه‌های مختلف اروپایی مانند دانشگاه کارولینسکا در سوئد که در ضمن دوره دکترای خود را نیز در آنجا می گذراند، در دانشگاه «دیگلی استودی دل پیه مونته اورینتاله» در ایتالیا و نیز دانشگاه آزاد بروکسل در بلژیک، به تدریس اشتغال داشته است.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» توجه شما را به نکته ای بسیار مهم در رابطه با آقای دکتر جلالی جلب کند و آن این است که دکتر جلالی به دلیل «خودداری از همکاری با دستگاههای اطلاعاتی ایران برای جاسوسی از مراکز کنترل بحران در اروپا»، به اعدام محکوم شده است.

خاطر نشان می شود موقعیت شغلی آقای دکتر جلالی در کشورهای اروپایی به نحوی بود که ایشان به اطلاعات حساس و مهم مرتبط با امنیت شهروندان اروپایی دسترسی داشت و همین جایگاه حساس، او را به طمعه ای غیر قابل گذشت برای دستگاههای امنیتی رژیم ایران بدل ساخته بود.

در این رابطه باید توجه کرد که امنیت امروز شهروندان اروپایی تا حدودی مرهون مقاومت قهرمانانه دکتر جلالی در برابر شکنجه های بیرحمانه دستگاههای امنیتی ایران بوده و اکنون شایسته نیست که او در این شرایط سخت تنها رها شود.

در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از شما بعنوان «کمیسر امنیت و نیز سیاست خارجی اتحادیه اروپا» ، مصرانه درخواست می کند تا از تمامی امکانات موجود برای متوقف کردن حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی استفاده نماید.

بدیهی است موفقیت تلاشهای دستگاه امنیت و سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نجات جان یکی از پژوهشگران حوزه امنیت اروپا، موجب افزایش اعتبار بین المللی اتحادیه اروپا و اعتماد مردم ایران به این اتحادیه خواهد بود.

در پایان نباید فراموش کرد درد و رنجی که امروز دکتر جلالی متحمل می شود بخاطر تعهدی است که او نسبت به امنیت اروپا و شهروندان اروپایی داشته تا حدی که حاضر شده است حتی جان خود را نیز در این راه قربانی کند.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن

۵ آذرماه ۱۳۹۹


Share This