در نامه ای سرگشاده به ژوزپ بورل فونتلس ، تعدادی از اعضای پارلمان اروپا در مورد اعدام بیرحمانه آقای روح الله زم توسط رژیم ایران و ادامه بی توجهی کامل رژیم به اساسی ترین حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. در این نامه همچنین در مورد اجرای قریب الوقوع حکم اعدام صادر شده برای شهروند سوئدی-ایرانی ، دکتر احمدرضا جلالی که اخیراً توسط دادگاه عالی ایران نیز تأیید و متعاقباًًًًًًًًًًًًًًًً دکتر جلالی به محل اعدام منتقل شده، ابراز شده است.

در این نامه همچنین خواسته شده است تا کلیه روابط تجاری و دیپلماتیک کل اتحادیه اروپا و همچنین کلیه کشورهای عضو با ایران تا زمان بازگشت دکتر احمدرضا جلالی به کشور محل اقامت خود سوئد به حالت تعلیق درآید.

متن نامه سرگشاده نمایندگان پارلمان اروپا به آقای به ژوزپ بورل فونتلس کمیسر عالی امنیت و سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تاریخ 14 دسامبر 2020

در ساعات اولیه 12 دسامبر ، تنها دو روز پس از برگزاری مراسم روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان روزی که در آن میثاق جهانی حقوق بشر گرامی داشته می شود ، رژیم ایران
روزنامه نگار روح الله زم را به ناحق اعدام کرد.
تنها جرم آقای زم این است که از طریق کانال تلگرامی خود با مردم سخن می گفت و صدای کسانی را که با اقدامات ناعادلانه رژیم ایران مخالف بودند به گوش جهانیان می رساند .
روح الله زم بنیانگذار و مدیرعامل کانال تلگرامی صدای مردم آمد نیوز بود که یکی از محبوب ترین شبکه های خبررسانی ایران در خارج از کشور محسوب می شد ،چراکه اطلاعات ارزشمندی را در مورد فساد و دزدی مقامات رژیم ایران و خانواده های آنها به مردم ایران و جهان ارائه می داد.
آقای زم تنها دو روز پس از تایید حکمش در تاریخ هشتم دسامبر ۲۰۲۰ در دیوان عالی کشور اعدام شد
. این ثابت می کند که شرایط ایران چقدر خطرناک است ، چرا که قوه قضاییه فاقد استقلال بوده و جان بیگناهان ارزشی ندارد و دیوان عالی کشور که قرار است بالاترین مقام قضایی ایران باشد ، قادر به صدور احکام و آراء مستقل نبوده و مجبوراست تا دستورات رژیم را به اجراء در آورد.
اعدام وحشیانه آقای زم نشانه آشکار بی توجهی کامل ایران به ابتدایی ترین اصول حقوق بشر بوده و متأسفانه ، نگاهی گذرا به سوابق حقوق بشر نظام جمهوری اسلامی ایران به وضوح نشان می دهد که اشتهای مقامات رژیم ایران برای اعدام افراد بی گناه هرگز پایان نمی یابد.
بنابراین در حال حاضر ما شدیداً نگران اجرای حکم اعدام صادره برای دکتر احمدرضا جلالی شهروند ایرانی ، سوئدی زندانی در ایران که اخیراً توسط دیوان عالی تایید و متعاقباً دکتر جلالی به محل اجرای حکم اعدام منتقل شده است هستیم. یادآوری می کنیم که دکتر احمدرضا جلالی یک شهروند سوئد است و باید مطابق با اصول همبستگی مندرج در ماده ۲۲۲ پیمان همبستگی مندرج در ماده 222 پیمان اجرایی عملکرد اتحادیه اروپا و نیز اصل اقدام مشترک دیپلماتیک، از حمایت کامل تمامی اعضای این اتحادیه برخوردار باشد
بر این اساس ، ما مصرا تقاضا داریم کلیه روابط تجاری و دیپلماتیک کل اتحادیه اروپا ،
و همچنین کلیه کشورهای عضو این اتحادیه با ایران ، تا زمان بازگشت دکتر احمدرضا جلالی به
کشور محل اقامتش ، سوئد به حالت تعلیق در آید.
بدیهی است است که درخواست برای فوری بدون قید و شرط دکتر احمدرضا جلالیاست و همچنین تلاش هماهنگ کشورهای عضو اتحادیه اروپا در موضع گیری شدید علیه نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران ، پیام واضحی به
مقامات رژیم می باشد ، در رفتارهای خود تجدید نظر کرده و پایبندی اش به تعهدات بین المللی خود را به اثبات برساند

Share This