«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با انتشار بیانیه ای در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ توسط نظام «ولایت فقیه» نوشت: این انتخابات غیرقانونی بوده و فاقد مشروعیت است، بدین ترتیب شرکت در این انتخابات خود «فعلی مجرمانه» محسوب می گردد که می تواند موجب پیگرد قانونی رای دهندگان در دوران پس از جمهوری اسلامی گردد.

متن بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به شرح زیر است:

متاسفانه سالهاست که در ایران با اعمال دستکاری های متعدد در قانون اساسی، قدرت سیاسی و نیز دارایی های عمومی در دستان یک شخصی موسوم به «رهبر» متمرکز شده است. رهبری که توسط اعضای «مجلس خبرگان» که خود آنها توسط نهاد «شورای نگهبان» تعیین صلاحیت می شوند برگزیده می شود و اعضای «شورای نگهبان» نیز البته خود منصوب رهبری هستند. بدین ترتیب دور باطلی از چرخش قدرت در صحنه سیاست ایران وجود دارد که قطعا شامل ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی نمی گردد، لذا رای دادن یا ندادن مردم علی السویه بوده و تاثیری در سیاستگذاری نظام جمهوری اسلامی ندارد.

باید توجه داشت که نهاد ریاست جمهوری در ایران فاقد اختیارات قانونی برای اداره کشور است و به این ترتیب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خوشبینانه ترین حالت مشارکت در انتخاب شخصی است که اختیاراتش حتی از اختیارات یکی از خدمه دون پایه بیت رهبری نیز کمتر است.

لذا تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای تعبیری جز تمسخر و استهزاء و تخفیف شأن مردم ایران نمی تواند داشته باشد و از این بابت این انتخابات فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین احراز صلاحیت برای نامزدهای پست ریاست جمهوری در این دوره که چند تن از آنها داری سوابق سوء کیفری، جعل و آدمکشی بوده و برای برخی از آنها حتی در دادگاههای خارج از کشور به اتهام قتل و آدمکشی حکم جلب بین المللی نیز صادر شده است، ناقض مشروعیت این انتخابات بوده و موجب غیر قانونی بودن آن می گردد. بدین ترتیب شرکت در این انتخابات خود «فعلی مجرمانه» محسوب می گردد که می تواند موجب پیگرد قانونی رای دهندگان در دوران پس از جمهوری اسلامی گردد.

نباید فراموش کرد که سردمدران نظام جمهوری اسلامی که خود با اتهامات سنگین تروریستی در سطح بین المللی مواجه هستند و برخی از آنها با حبس های طویل المدت نیز مواجه شده اند، در در این واپسین روزهای حیات، می کوشند تا از طریق به پای صندوق کشاندن مردم عادی، آنها را نیز در جرمهای بین المللی که مرتکب شده اند شریک کرده و ملت شریف ایران را در انظار بین المللی ملتی تروریست و بی فرهنگ معرفی نمایند.

بدیهی است عدم شرکت مردم فهیم و فرهنگ پرور ایران در این نمایش انتخاباتی، باطل کننده این ترفند ضد انسانی بوده و به پیروزی زودهنگام مردم ایران در مبارزات حقوق بشری آنها برای دستیابی به حقوق حقه شهروندی شان منجر می گردد.

بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از تک تک مردم شریف ایران درخواست می نماید تا در خصوص این موارد نیک بیاندیشند.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱

Share This