برابر اخبار منتشره اقای امیر لباف یک پناهجوی ایرانی مستقر در کمپ صدار واقع در کشور بوسنی و هرزه گوین در اعتراض به عدم امنیت جانی ونیز عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای لباف، یکی از شاهدان عینی سرکوب دراویش در ایران بود که که سرانجام توانست از چنگ عوامل رژیم ایران فرار کرده و از ایران خارج شود و هم اکنون مقیم کمپ صدرا در کشور بوسنی و هرزگوین می باشد.

آقای لباف قبل از فرار، بارها دستگیر زندانی و تبعید شده بود، و برای گرفتن اعترافات اجباری از وی، آنچنان او را شکنجه کرده بودند که دو بار به «کما» رفته بود.

امیر علی لباف در راه رسیدن به یک مقصد امن در کشور کرواسی دچار حادثه شد ولی متاسفانه مسئولان مربوطه در کشور کرواسی بجای تامین حداقل رسیدگی پزشکی و تشکیل پرونده پناهجویی برای آقای لباف، او را در حالی که نیاز فوری به رسیدگی پزشکی داشت، در مرزهای کرواسی با کشور بوسنی و هرزگوین به حال خود رها کردند.

آقای لباف در یک فایل ویدئویی که از خود منتشر کرده است، دلیل اعتصاب غذای خود را در کمپ صدرا واقع در کشور بوسنی و هرزگوین، عدم توجه مقامات این کشور به لزوم تامین امنیت جانی برای او اعلام کرده، و گفته در صورت ادامه این بی توجهی ها، اعتصاب غذا را به اعتصاب دارو در نهایت به اعتصاب خشک تبدیل خواهد کرد.

در این رابطه «انجمن پاسداشت حقوق بشر» خاطر نشان می سازد با توجه به اینکه اقدامات برون مرزی نظام حاکم بر ایران برای حذف فیزیکی مخالفانش از طریق اجرای عملیات های تروریستی برون مرزی بویژه در خاک اروپا طی سالهای اخیر رشد فزاینده ای داشته است، جان آقای امیر لباف که خود از شاهدان و قربانیان نقض حقوق اقلیتهای عقیدتی و سیاسی در ایران بوده شدیدا در خطر می باشد.

بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» توجه تمامی مجامع بین المللی بویژه فعالان حقوق بشر را به وضعیت بحرانی آقای امیرلباف در کمپ صدار جلب کرده بویژه از مقامات کشور بوسنی و هرزگوین درخواست می کند تا با توجه به کنواسیون های بین المللی پناهندگی و نیز مسئولیت قانونی کشور بوسنی و هرزه گوین برای حفظ جان آقای امیر لباف، اقدامات تامینی لازم را در اسرع وقت معمول دارند.

بدیهی است مسئولیت هرگونه حادثه ناگوار برای آقای امیر لباف بر عهده مقامات کشور بوسنی و هرزگوین می باشد.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن ، بروکسل ، برلین ، تورنتو ، واشنگتن
نهم فروردین ۱۴۰۰

Share This