۲۹ آگوست ۲۰۲۲

آقای ژول اتین
در پاسخ به نامه سرگشاده ای که طی هفته های اخیر با امضاو مهر شما خطاب به آقای حمید قره گوزلو عضو انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر منتشر شده که در آن نام برخی دیگر از اعضای این انجمن هم ذکر شده است خاطر نشان می سازد با توجه به اینکه پس از گذشت چند هفته انتظار هنوز اصل این نامه ادعایی شما توسط آقای حمید قره گوزلو دریافت نشده است و با توجه به موارد گذشته ، این احتمال می رود که اصولا چنین نامه ای ارسال نشده باشد و انتشار عمومی چنین مطالبی در فضای مجازی صرفا جهت مصارف تبلیغاتی و ژورنالیستی و فاقد محتوای حقوقی بوده باشد، لذا تصمیم گرفته شد همانگونه که شما متن نامه را پیشاپیش در فضای مجازی منتشر کردید پاسخ شما هم در فضای مجازی منتشر گردد.
لازم به ذکر است اینگونه اقدمات تبلیغاتی دائر بر ادعای طرح شکایت و پیگری قضایی ، از ناحیه دوستان موکل شما طی سالهای گذشته مسبوق به سابقه بوده است ولی هرگز اخباری در خصوص نتایج رسیدگی به این شکایات منتشر نگردیده است.
بر این اساس و با توجه به مقدمه فوق نظر شما را به موارد ذیل جلب می نماید :‌
۱ – نخست آنکه انتشار این نامه در فضای مجازی، ناقض حریم خصوصی افرادی می باشد که نامشان در این نامه آمده است. آیا شما از آنها برای انتشار نامشان در فضای مجازی و ایراد اتهام به آنها مجوز داشته اید ؟
۲ -انتشار نشانی محل سکونت آقای حمید قره گوزلو در فضای مجازی آن هم به زبان فارسی ناقض حریم خصوصی ایشان بوده و امنیت ایشان را بطور جدی به خطر انداخته است پس از انتشار نشانی ایشان در فضای مجازی چند اکانت منسوب به سپاه پاسداران اقدام به انتشار تهدیدات ترویستی بر علیه ایشان و دوستانشان کردند.
۳ – شما در نامه تان به هیچ ماده قانونی استناد نکرده اید. درخواست اعمال محدودیت بدون استناد به قانون، فاقد وجاهت قانونی است و می تواند در حکم در تهدید و باج خواهی تلقی گردد که البته بر چنین اقدامی عواقب قانونی نیز مترتب خواهد بود .
۴ – شما مشخص نکرده اید که ادعای خودتان را بر اساس قوانین کدام کشور مطر ح کرده اید ؟ در حالی ظاهرا نشانی دفتر شما و موکل شما در کاناداست ولی ویدئوی مورد ادعای شما در آمریکا پخش شده است بنابراین مشمول قوانین آمریکا می باشد اما این فیلم توسط انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر که مقر آن در انگلستان می باشد ساخته شده بنابراین شما باید دقیقا مشخص کنید که آیا اعتراض شما نسبت به ساخت این فیلم است یا پخش آن ؟ در حالی که سایر افردای که شما نامشان بدون اجازه آنها در فضای مجازی منتشر کرده اید ساکن در کشورهای انگلستان ، فرانسه ِ، هلند ، بلژیک ، دانمارک ، المان و سوئد می باشند که هریک دارای قوانین مخصوص به خود می باشد.
۵- آقای حمید قره گوزلو بعنوان عضو انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر که نهادی حقوق بشری و ثبت شده برابر قوانین انگلستان می باشد مطالب خود را اظهار کرده است بنابراین هرگز نمی تواند بطور شخصی مخاطب هیچ ادعای حقوقی و قانونی قرار گیرد.
۶ – تصویر مورد اشاره شما پیش از این در یک حساب اینستاگرامی عمومی منتشر شده است. بازنشر عمومی تصویری که پیش از این در یک حساب عمومی منتشر شده است کاملا مجاز و قانونی بوده و هیچگونه آثار و مسئولیت حقوقی بر آن مترتب نیست .
۷ – در اظهارات آقای حمید قره گوزلو نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر هرگز نامی از موکل شما برده نشده و ادعای ایراد اتهام توسط ایشان به موکل شما در حقیقت نوعی اتهام زنی بی اساس است که البته در صورت عدم اثبات آثار حقوقی و قانونی بر آن مترتب است .
۸ – شواهد محکم و غیر قابل انکاری از همکاری موکل شما با بخش هایی از سپاه پاسداران که مسئول اعمال بازداشت خانگی و نهایتا قتل دکتر نورعلی تابنده و دخل و تصرف بر سلسله نعمت اللهی گنابادی و گماشتن غیرقانونی و غیر موجه یک قطب حکومتی بر این طریقت صوفیانه می باشد در دست که در صورت اقامه دعوا در هر دادگاهی ،‌این شواهد و مدارک تسلیم آن دادگاه خواهد شد. نظر به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول انجام عملیات های متعدد تروریستی در نقاط مختلف جهان و منجلمه کشور آمریکا بوده و از این نظر نام آن بعنوان یک سازمان تروریستی در فهرست تحریمهای ایالات متحده درج گردیده است ، ارائه این شواهد می تواند اتهام جدی همکاری با تروریسم را متوجه موکل شما نماید .
۹ – درخواست شما بر خلاف اصل آزای بیان بوده و بنظر می رسد قصد موکل شما اعمال محدودیت بر آزادی بیان در یک جامعه دموکراتیک در جهت منافع غیر مشروع نظام حاکم بر ایران می باشد.
۱۰ – لحن نامه تنظیمی توسط شما بر علیه افشاگری های انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر بی طرفانه نبوده و بیشتر متمایل به جانبداری از نظام جمهوری اسلامی و تحت فشار گذاشتن یک انجمن حقوق بشری در حمایت از یک نظام حکومتی فاسد و دیکتاتوری است . در این رابطه خاطر نشان می شود.
نظر به اینکه اقدام به «لابیگری» بر اساس قوانین آمریکا موکول به ثبت قانونی آن می باشد اقدامات موکل شما در حمایت از نظام جمهوری اسلامی می تواند بعنوان مصداق «لابیگری» برای نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد که در صورت عدم ارائه مدراک مثبته می تواند جرم تلقی گردد.
در خاتمه به شما توصیه می شود در جهت حفظ پرهیز از بروز هرگونه خدشه به حیثیت و سوابق کاری حتما پیش از قبول پرونده همکاری موکلتان از صحت ادعای آنها و نیز سوابقشان مطمئن شوید تا ناخواسته در خدمت منافع غیر قانونی دشمنان جوامع آزاد قرار نگیرید.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر
لندن ۲۴ اگوست ۲۰۲۲ 

Share This