اخبار موثق حکایت از مرگ حداقل یک دختر خردسال دانش آموز در نتیجه «مسمومیت ناشی از تهاجم شیمایی گروههای بسیجی وابسته به سپاه پاسداران تروریست به تعدادی از مدارس دخترانه» در شهر قم در ایران دارد.

گزارشات دریافتی از منابع تایید شده حاکی است، حمله های زنجیره ای اخیر گروههای بسیجی و شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران تروریست با تسلیحات شیمیایی بیش از یکصد مدرسه دخترانه در شهرهای قم و بروجرد، تهران، اردبیل به مسموییت شدید صدها دانش آموز دختر و مرگ حداقل یک دانش آموز دختر به نام فاطمه رضایی در شهرستان قم انجامیده است.
 
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ضمن محکوم کردن این حملات ضد انسانی که مصداق بارز جنایت علیه بشریت می باشد توجه همه انسانهای آزاده و فعالان حقوق بشر را به این نکته بسیار مهم جلب می کند که با توجه به موارد قبلی اینگونه جنایت های زنجیره ای سازماندهی شده مانند قتلهای زنجیره ای، اسید پاشی های زنجیره ای، قتلهای محفلی در کرمان، قتلهای زنجیره ای موسوم به عنکبوتی در مشهد، تجاوز های سریالی به زنان در بلوچستان و بسیاری موارد دیگر که همگی توسط محافل تحت کنترل سپاه پاسداران تروریست و با فتوای برخی از مراجع تقلید صورت گرفته است، این بار نیز – بی هیچ شبهه ای – گروههای شبه نظامی وابسته سپاه پاسداران تروریست گروهی تروریستی که کاربرد تسلحیات شیمیایی علیه کودکان بیگناه سوری را در کارنامه سیاه و ننگین خود ثبت کرده است در جهت اعمال و اجرای سیاست شکست خورده «النصر بالرعب» اقدام به استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه کودکان بیگناه ایرانی کرده است.

این واقعیت که سپاه پاسداران تروریست خانواده دختر خردسال کشته شده فاطمه رضایی را برای انتشار اخبار کذب در خصوص قتل فرزندشان تحت فشارهای شدید امنیتی گذاشته است نشانه ای روشن و غیر قابل انکار از نقش پررنگ این گروه ترورستی خطرناک در این جنایت علیه کودکان ایرانی دارد.

در این راستا، «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن جلب توجه تمامی مراجع و مجامع بین المللی بویژه سازمان منع سلاحهای شیمیایی، سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی کودکان یونیسف و نیز اتحادیه اروپا به وضعیت بسیار غیر عادی و خطرناک پیش آمده برای کودکان ایرانی یادآور می شود که کودکان در هر کجای جهان باشند بی گناه و آسیب پذیر بوده و توان دفاع از خود در برابر اینگونه تهاجمات را ندارند.

بر این اساس انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به وضعیت پیش آمده و اقدام فوری بین المللی، برای بررسی راههای حفاظت از کودکان ایرانی می باشد.

در این راستا تشکیل اجلاس ویژه شورای حقوق بشر برای رسیدگی به این جنایت جدید سپاه پاسداران تروریست که مصداق جنایت بر علیه بشریت می باشد می تواند گامی مهم در راه اقدامات بعدی در جهت حفاظت از کودکان بیگناه ایرانی باشد.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۱ مارس ۲۰۲۳

Share This