امروز بیش از ۴۵ روز از تحصن و اعتصاب غذای فعال حقوق بشر آقای وحید بهشتی مدیر رسانه مردمی در تی وی در محوطه بیرونی وزارت امورخارجه بریتانیا با هدف واداشتن دولت بریتانیا به تمکین به خواست قانون گزاران افکار عمومی این کشور و درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی می گذرد.
با اینکه هم مقامات رسمی و هم نمایندگان پارلمان خواست و اراده خود را برای این اقدام دیرهنگام رسما اعلام کرده اند، با اینحال به نظر می رسد محافلی در وزارت امورخارجه بریتانیا از به نتیجه رسیدن این روند ممانعت می کنند
بر اساس مذاکرات آقای وحید بهشتی با مقامات مسئول در این زمینه گویا نگرانی از بابت به خطر افتاد امنیت و سلامتی شهروندان غربی به گروگان گرفته شده توسط سپاه پاسداران در صورت تحریم گروه تروریستی می باشد.
در پاسخ به این نگرانی ،‌ انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر یادآوری می شود که هنگامی که آقای تری ویت شهروند بریتانیایی و فعال حقوق بشر در سال ۱۹۸۷توسط نیروهای تحت امر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گروگان گرفته شد ، آقای الیویه وندکسته شهروند بلژیکی که امروز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گروگان گرفته شده است هنوز دوران طفولیت خود را پشت سر نگذاشته بود و آن موقع حدود شش سال از آزادی گروگانهای آمریکایی از چنگال رژیم حاکم بر ایران نیز می گذشت
طنز ماجرا آنجاست که آقای «تری ویت» بهنگام گروگان گرفته شدن توسط نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، خود در حال مذاکراه برای آزادی گروگانهای دیگری بود که اندکی پیش از آن توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گروگان گرفته شده بودند.
آیا اگر چهار دهه پیش دولتهای غربی تسلیم سیاست گروگانگیری سپاه پاسداران نمی شدند و از طریق مذاکره با تبهکاران به آنها مشروعیت نمی بخشیدند، امروز آقای اولیویه وندکسته و سایر شهروندان غربی به گروگان گرفته شده توسط سپاه پاسداران سر نوشت بهتری نداشتند ؟
آیا سیاست دوستی با تبهکاران امنیت وسلامت شهروندان اروپایی را به خطر می اندازد یا سیاست پایداری بر اصول ؟
همچنین گفته شده که درج نام تبهکاران فهرست سیاه سازمانهای جنایتکار ،‌جایی که باید باشند ممکن است آنها را ناراحت کرده و از ادامه مذاکره برای دست یافتن به یک توافق هسته ای منصرف کند
در پاسخ به این شبهه ، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر خاطر نشان می کند که نظام حاکم بر ایران از سال ۲۰۰۳ به کرات توافقهای هسته ای حاصله را نقض کرده و هربار دولتهای غربی ناچار از تجدید مذاکره و حصول توافق دیگری شدند رژیم حاکم بر ایران با این ترفند برنامه اتمی خود را از کمتر ده درصد پیشرفت درسال ۲۰۰۳ به بیش از نود درصد پیشرفت در سال ۲۰۲۳ رسانده است
بر این اساس انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از دولت بریتانیا مصرانه می خواهد تا در اسرع وقت و پیش از آنکه سلامتی آقای وحید بهشتی دچار مخاطرات برگشت ناپذیر گردد، به خواست و اراده مردم بریتانیا که از طریق نمایندگان هر دو حزب رسما اعلام شده است نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی جای که شایسته آن است درج نماید
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از تمامی سازمانها و گروههای حقوق بشری و نیز سایر دولتهای دموکرات درخواست می کند تا دولت بریتانیا را برای انجام این خواسته قانونی تحت فشار قرار دهند.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر همچنین از اقای وحید بهشتی درخواست می کند با توجه به اینکه این خواست افکار عمومی اکنون در سراسر جهان شنیده شده است به اعتصاب غذای خود پایان داده و از طرق مدنی دیگر به این کارزار عظیم حقوق بشر ی ادامه دهد

Share This