بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در رابطه با اعدام شهروند سی ساله ایرانی، مصطفی صالحی

بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در رابطه با اعدام شهروند سی ساله ایرانی، مصطفی صالحی

متاسفانه علی رغم درخواستهای مکرر و متعدد همۀ آحاد مردم ایران ونیز سازمان ها و گروههای مدافع حقوق بشر، یک شهروند دیگر ایرانی بنام مصطفی صالحی سی ساله که از یک سال و نیم پیش در پی اعتراض مسالمت آمیز گروهی از شهروندان استان اصفهان به افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین در...